NL  | 
Contact | Sitemap | Help       Zoeken:   .be

         Koninkrijk BelgiŽ

       Zilverfonds

 

U bent hier : Het Zilverfonds > Zilvernota

Zilvernota

Naast de oprichting van het Zilverfonds bevat de Zilverfondswet eveneens een aantal bepalingen over het Regeringsbeleid inzake de vergrijzing. De wet voorziet dat de Regering jaarlijks een Zilvernota opstelt, waarin ze haar beleid met betrekking tot de vergrijzing uiteenzet.

Het opstellen van de Zilvernota verloopt in drie stappen:

  • de Studiecommissie voor de vergrijzing stelt jaarlijks een verslag op, met daarin onder meer een analyse van de budgettaire en sociale gevolgen van de vergrijzing;

  • de afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid" van de Hoge Raad van FinanciŽn, die jaarlijks een advies uitbrengt over het budgettair beleid, houdt bij het formuleren van haar aanbevelingen rekening met het verslag van de Studiecommissie voor de Vergrijzing;

  • bij de opstelling van de Zilvernota steunt de Regering op de verslagen van de Studiecommissie voor de vergrijzing en van de afdeling "Financieringsbehoeften van de overheid" van de Hoge Raad van FinanciŽn. In de Zilvernota zet de Regering haar beleid met betrekking tot de vergrijzing van de bevolking uiteen.

De Zilvernota geeft in het bijzonder de volgende informatie:

  • een raming van de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels, de stelsels van de sociale zekerheid van werknemers en zelfstandigen en het stelsel van de inkomensgarantie voor ouderen, in het bijzonder die verbonden aan de demografische evolutie;

  • het begrotingsbeleid op middellange en lange termijn, rekening houdend met de ramingen vermeld in het vorige punt;

  • het algemene Regeringsbeleid gericht op het opvangen van de gevolgen van de vergrijzing, in het bijzonder met betrekking tot het bevorderen van de werkgelegenheid en de verhoging van de arbeidsparticipatie;

  • de evolutie van de reserves van de aanvullende pensioenen (tweede pijler) en van de armoedegraad bij bejaarden;

  • een overzicht van de ontvangsten, de uitgaven en de reserves van het Zilverfonds.

De Zilvernota wordt opgenomen in de Algemene toelichting bij de federale begroting die door de Regering eind oktober ingediend wordt bij de Kamer van volksvertegenwoordigers.

 
Gerelateerd document
Zilverfondswet (Pdf, 130Kb)
Zilvernota (Pdf, 4Mb)


 

Laatste wijziging : 01-06-2016
Voor meer informatie kan u zich wenden tot :
phone number +32 (0)257 472 54

© Belgian Federal Government  | Disclaimer |  Privacy