NL  | 
Contact | Sitemap | Help       Zoeken:   .be

         Koninkrijk BelgiŽ

       Zilverfonds

 

U bent hier : Het Zilverfonds > Zilverfondswet

Zilverfondswet

In de loop van het jaar 2001 heeft de Regering in het kader van haar vergrijzingsbeleid een wetsontwerp ingediend tot oprichting van een Zilverfonds.

De memorie van toelichting bij dit wetsontwerp schetst een duidelijk beeld van de vergrijzingsproblematiek:

"De komende jaren, en vooral vanaf 2010, wordt BelgiŽ – evenals de overige Europese landen – in toenemende mate geconfronteerd met de gevolgen van de demografische evolutie. Terwijl de naoorlogse 'baby-boomgeneratie' de pensioenleeftijd bereikt, moet rekening gehouden worden met de zwakkere intrede van jongeren op de arbeidsmarkt. Waar tussen 2000 en 2010 het aantal gepensioneerden met ongeveer 100.000 personen zal toenemen, treedt nadien een belangrijke versnelling op. Tussen 2010 en 2030 wordt de stijging geraamd op ongeveer 800.000 personen. Bijgevolg zal ook de afhankelijkheidsgraad – hiermee wordt de verhouding aangeduid tussen het aantal 65-plussers en de personen op arbeidsleeftijd – sterk toenemen van ongeveer 30 procent momenteel tot bijna 45 procent in 2030. Deze demografische evolutie zal aanleiding geven tot een substantiŽle toename van de uitgaven, in het bijzonder met betrekking tot de pensioenen en de gezondheidszorgen. Daarom moet het begrotingsbeleid tijdens de komende jaren rekening houden met de onvermijdelijke budgettaire gevolgen van de 'vergrijzing', die zich vooral vanaf 2010 zullen manifesteren."

De Zilverfondswet (wet van 5 september 2001 tot waarborging van een voortdurende vermindering van van de overheidsschuld en tot oprichting van een Zilverfonds) heeft het Zilverfonds in het leven geroepen. Het Fonds krijgt als opdracht reserves aan te leggen om in de periode 2010-2030 de extra-uitgaven van de diverse wettelijke pensioenstelsels ingevolge de vergrijzing te financieren.

Door een aanpassing van de Zilverfondswet in 2005 werd een meer structurele financiering van het Zilverfonds in het vooruitzicht gesteld (Zie inkomsten).

 
Gerelateerde documenten
Memorie van toelichting (Pdf, 216Kb)
Zilverfondswet (Pdf, 130Kb)

 

 

Laatste wijziging : 01-06-2016
Voor meer informatie kan u zich wenden tot :
phone number +32 (0)257 472 54

© Belgian Federal Government  | Disclaimer |  Privacy