NL  | 
Contact | Sitemap | Help       Zoeken:   .be

         Koninkrijk BelgiŽ

       Zilverfonds

 

U bent hier : Bestuur

Bestuur

Het Zilverfonds werd door de Zilverfondswet opgericht als een instelling van openbaar nut ("parastatale B") die onder het toezicht staat van de Minister van FinanciŽn en van de Minister van Begroting.

Het Fonds wordt bestuurd door een raad van bestuur van tien personen, waarvan er negen worden benoemd door de Koning. De administrateur-generaal van de Schatkist is van rechtswege lid en vervult tevens de functie van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur telt evenveel Nederlandstalige als Franstalige leden.

De raad van bestuur bepaalt het beleid en staat in voor het beheer van de reserves. De gedelegeerd bestuurder staat in voor het dagelijks beheer van het Zilverfonds. Hij bereidt de beslissingen van de raad van bestuur voor en voert ze uit.

Een regeringscommissaris woont de vergaderingen van de raad van bestuur bij. De boekhouding van het Fonds wordt nagezien door een bedrijfsrevisor en de rekeningen worden gecontroleerd door het Rekenhof.

Administratief leunt het Zilverfonds nauw aan bij de federale Schatkist. Het Zilverfonds doet tegen vergoeding beroep op het personeel van de Staat. Het is gehuisvest in de lokalen van de federale Schatkist. De werkingskosten van het Zilverfonds worden ten laste van de algemene uitgavenbegroting genomen. De werkingskosten betreffen voor meer dan 90 % de terugstorting in de Schatkist van de wedden en vergoedingen van de personeelsleden van de Thesaurie die door de Minister van FinanciŽn ter beschikking van het Zilverfonds gesteld werden. De andere werkingskosten betreffen onder meer de aankoop van kantoorbenodigdheden, de drukkosten van het jaarverslag, de vergoeding van de regeringscommissaris en de zitpenningen van de leden van de raad van bestuur.

Voor 31 mei van elk jaar stelt het Zilverfonds een jaarverslag op. Dit jaarverslag wordt medegedeeld aan de Regering, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat.

 
Gerelateerde documenten
Zilverfondswet (Pdf, 130kB)
Jaarverslag (Pdf, 646kB)
Samenstelling van de raad van bestuur (pdf, 53kB)


 

Laatste wijziging : 01-06-2016
Voor meer informatie kan u zich wenden tot :
phone number +32 (0)257 472 54

© Belgian Federal Government  | Disclaimer |  Privacy