NL  | 
Contact | Sitemap | Help       Zoeken:   .be

         Koninkrijk BelgiŽ

       Zilverfonds

 

U bent hier : Beleggingen

Beleggingen

De Zilverfondswet bepaalt dat het Fonds zijn reserves belegt in effecten van de Belgische Staat. Naast argumenten op het vlak van veiligheid, efficiŽntie en rendement is deze verplichting eveneens gericht op de consolidatie van de Staatsschuld: het Zilverfonds maakt deel uit van de overheidssector en het is derhalve evident dat de reserves van het Zilverfonds bij consolidatie in mindering gebracht worden van de globale overheidsschuld.

De reserves van het Zilverfonds worden niet belegd in de gebruikelijke schuldinstrumenten van de Staat gericht op de institutionele belegger, zoals lineaire obligaties, maar wel in een specifiek schuldinstrument “op maat” van het Fonds: de “Schatkistbons-Zilverfonds”. Het betreft niet-verhandelbare gedematerialiseerde effecten, uitgegeven door de Schatkist op verzoek van het Zilverfonds. De rentevoet wordt vastgesteld op basis van de rentecurve voor lineaire obligaties. De effecten zijn terugbetaalbaar op de eindvervaldag maar kunnen evenwel, geheel of gedeeltelijk, vervroegd terugbetaald worden tegen de marktvoorwaarden.

De Zilverfondswet bepaalt dat de Minister van FinanciŽn jaarlijks, op voorstel van de raad van bestuur van het Fonds, de algemene richtlijnen vaststelt inzake de beleggingen. Voor 2015 bepalen de algemene richtlijnen dat het Zilverfonds zijn inkomsten belegt in zerocoupon "Schatkistbons-Zilverfonds" met eindvervaldag tussen 2026 en 2030, waarbij de bedragen op eindvervaldag zich dienen te situeren tussen 2,0 en 2,25 miljard euro. De inkomsten die niet onmiddellijk kunnen belegd worden in “Schatkistbons-Zilverfonds” worden kortlopend bij de Schatkist belegd.

De Zilverfondswet bepaalt verder dat de raad van bestuur van het Zilverfonds de richtlijnen voor het beleggen van de reserves vaststelt. Binnen de krijtlijnen van de algemene richtlijnen is het dus de raad van bestuur die de instructies geeft voor de belegging van de inkomsten van het.

Bij zijn beleggingsinstructies heeft de raad van bestuur er naar gestreefd om vanaf 2010 jaarlijks substantiŽle bedragen op eindvervaldag te laten komen. Vanzelfsprekend wordt hierbij eveneens rekening gehouden met de rentecurve die een hoger rendement biedt naarmate de beleggingshorizonverder in de toekomst ligt. Om een jaarlijkse interestuitkering te vermijden werd tot op heden geopteerd voor zerocoupon-leningen: de interesten worden gekapitaliseerd en pas uitgekeerd op de eindvervaldag van de lening.

De grafiek hiernaast toont de toestand eind 2015 van de bedragen die in de periode 2017-2028 op eindvervaldag zullen komen (in miljoenen euro)
 

Beleggingen in “Schatkistbons-Zilverfonds”

Tot eind 2015 heeft het Zilverfonds zijn inkomsten belegd in 31 “Schatkistbons-Zilverfonds” (SB-ZF) met eindvervaldagen tussen 2010 en 2028:
 
Jaar Bedrag Belegging Herkomst
2002 624,1 SB-ZF 15 april 2010 UMTS-licenties (437,8)
meerwaarde goud (177,1)
korte-termijninteresten (9,2)
431,7 SB-ZF 15 oktober 2010 winst NBB (429,0)
korte-termijninteresten (2,7)
2003 451,5 SB-ZF 15 april 2011 dividend Belgacom (237,2)
bankbiljetten (214,0)
korte-termijninteresten (0,3)
645,7 SB-ZF 17 oktober 2011 verkoop CREDIBE
1 000,0 SB-ZF 16 april 2012 verkoop CREDIBE
1000,0 SB-ZF 15 april 2013 verkoop CREDIBE
2004 296,2 SB-ZF 15 oktober 2012 dividend Belgacom (290,0)
korte-termijninteresten (6,2)
1 000,0 SB-ZF 15 april 2014 pensioenfonds Belgacom
1 000,0 SB-ZF 15 april 2015 pensioenfonds Belgacom
1 000,0 SB-ZF 15 april 2016 pensioenfonds Belgacom
1 000,0 SB-ZF 15 april 2017 pensioenfonds Belgacom
1 000,0 SB-ZF 15 april 2018 pensioenfonds Belgacom
1 250,0 SB-ZF 15 april 2019 ALESH
1 250,0 SB-ZF 15 april 2020 ALESH
2005 442,7 SB-ZF 15 april 2021 eenmalige bevrijdende aangifte (422,9)
saldo verkoop CREDIBE (19,8)
2006 555,6 SB-ZF 15 oktober 2021 dividend Belgacom (317,0)
winst NBB (211,9)
aanvullend saldo verkoop CREDIBE (26,5)
eenmalige bevrijdende aangifte (0,1)
2007 176,7 SB-ZF 15 april 2021 begrotingssaldo 2006 (176,0)
korte-termijninteresten (0,7)
2008 -   -
2009 -   -
2010 955,7 SB-ZF 15 april 2022 eindvervaldag SB-ZF 15 april 2010
619,0 SB-ZF 17 april 2023 eindvervaldag SB-ZF 15 oktober 2010 (618,9)
korte-termijninteresten (0,1)
2011 630,5 SB-ZF 17 oktober 2022 eindvervaldag SB-ZF 15 april 2011 (629,7)
korte-termijninteresten (0,8)
700,0 SB-ZF 16 oktober 2023 eindvervaldag SB-ZF 17 oktober 2011
197,2 SB-ZF 15 april 2024 (I) eindvervaldag SB-ZF 17 oktober 2011
2012 1.200,0 SB-ZF 15 april 2024 (II) eindvervaldag SB-ZF 16 april 2012
226,8 SB-ZF 15 april 2025 (I) eindvervaldag SB-ZF 16 april 2012
425,3 SB-ZF 15 april 2025 (II) eindvervaldag SB-ZF 15 oktober 2012
2013 800,0 SB-ZF 15 oktober 2025 eindvervaldag SB-ZF 15 april 2013
706,0 SB-ZF 15 april 2026 eindvervaldag SB-ZF 15 april 2013
2014 800,0 SB-ZF 15 oktober 2026 eindvervaldag SB-ZF 15 april 2014
749,0 SB-ZF 15 april 2027 eindvervaldag SB-ZF 15 april 2014
2015 1.000,0 SB-ZF 15 oktober 2027 eindvervaldag SB-ZF 15 april 2015
623,4 SB-ZF 18 april 2028 eindvervaldag SB-ZF 15 april 2015

Portefeuille op 31 december 2015

Het bedrag aan “Schatkistbons-Zilverfonds” in portefeuille bedroeg eind 2015 nominaal 16.317,8 miljoen euro; met inbegrip van 5.211,4 miljoen euro gelopen interesten liepen de reserves van het Zilverfonds op tot 21.529,2 miljoen euro. Bij het bereiken van de eindvervaldagen zal de waarde van deze portefeuille 25.896,2 miljoen euro bedragen.

 
Gerelateerde documenten
Zilverfondswet (Pdf, 130Kb)
Portefeuille van het Zilverfonds (Pdf, 172Kb)


 

Laatste wijziging : 01-06-2016
Voor meer informatie kan u zich wenden tot :
phone number +32 (0)257 472 54

© Belgian Federal Government  | Disclaimer |  Privacy